vairaku uzdevumu veiksana vienlaicigi

vairāku uzdevumu veikšana vienlaicīgi