ka no ritiem pamosties vieglak

kā no rītiem vieglāk pamosties