koslajot gumiju tu uzlabosi atminu

kosļājot gumiju uzlabojas atmiņa