vai darbs ietekme atminu

vai darbs ietekmē atmiņu