vai muzika ietekme atminu

vai mūzika ietekmē atmiņu