ka sportosanu parverst valas prieka

kā sportošanu pārvērst vaļas priekā