,

Neapvainojies, kad citi tevi sauc par dīvainu – uztver to kā komplimentu!

Parasti, kad kāds tevi nosauc par dīvainu, tas saistīts ar negatīvu novērtējumu. Tev norāda, ka tu esi savāds, citādāks, un tu neiederies tradicionālās normās. Mums jau agrā bērnībā iemāca, ka būt dīvainam ir taisns ceļš uz vientuļu un izsmieklu pilnu dzīvi.

Tu esi nedaudz dīvains vai atšķirīgs? Izmanto to! Labāk tā, nekā būt daļai no aitu bara!
Sabiedrība mūs veido par konformistiem. Kad tu tiec nosaukts par savādu, tev ir jāsaprot, ka tu tikko esi saņēmis vienu no labākajiem komplimentiem. Tev pateica, ka tu esi unikāls, spilgts, drošs, autentisks un īpašs. Dīvaini cilvēki domā citādā veidā un izvēlas uztvert pasauli citādāk – viņi ir individualitātes. Ir vajadzīgs zināms drosmes daudzums, lai stātos pretī straumei un izvēlētos citu dzīves ceļu.

Dīvaini cilvēki domā atšķirīgi

Spēja redzēt pasauli, problēmas un dažādas situācijas no unikāla, masām neierasta skatu punkta, ir īsta likteņa dāvana. Kad tu esi jauns, tas diemžēl var izraisīt dažādas problēmas. Kad tu biji bērns, visdrīzāk, tava zinātkāre un citādais skatījums tika uztverts kā stūrgalvība un sarežģīts raksturs, un tika pieliktas pūles, lai tevi atbrīvotu no šādas „nepareizas” domāšanas, pirms tā ir skārusi citus. Diemžēl skolā mums iemāca, ko domāt, nevis domāt pašiem.

Atšķirīgi domājošie ir tie, kas maina pasauli. Atskatoties uz vēsturi – lielākajai daļai īsto varoņu piemita uzskati, kas atšķīrās no populārā viedokļa. Visbiežāk tie vienatnē cīnījās par savu patiesību. Redzēt pasauli caur atšķirīgu skatu punktu ļauj tev tikt galā ar dažādām problēmām tādos veidos, kā neviens cits nespēj. Viena tava savādā ideja var būt kā katalizators izmaiņām, kuras šai pasaulei ir nepieciešamas – tāpēc nepadodies!

Būt dīvainam ir superspēja

Būšana dīvainam dod tev spēju pieņemt izaicinājumus. Pasaule mums sniedz tik daudz visa kā, bet vienkārši cilvēki dzīvo vienkāršas dzīves, jo nespēj pieņemt izaicinājumus. Drosmīga rīcība parādās mūsu ikdienas domāšanā par mazām lietām. Tas parādās tajā, kā mēs domājam un reaģējam uz politiskiem lēmumiem, kā mēs audzinām bērnus, vai kā mēs pieņemam finansiālus lēmumus.

Ņem piemēru no kādas ģimenes, kas izvēlējās dzīvot bez kredītkartēm. Radi un draugi viņiem teica, ka mūsdienu sabiedrībā nav iespējams bez tām izdzīvot – bez kredītkartes nav iespējams ceļot, īrēt automašīnu un veikt dažādas finansiālas darbības. Šī ģimene mierīgi uzklausīja līdzcilvēku ieteikumus, taču klusībā pieņēma izaicinājumu. Šis pāris jau 20 gadus dzīvo bez kredītkartēm, ir ceļojuši apkārt visai pasauli, un regulāri izīrē automašīnas. Šis izaicinājums viņus ir iemācījis kā būt finansiāli atbildīgiem, tādā veidā palīdzot arī citiem, konsultējot finanšu jautājumos. Šīs ģimenes finansiālā veiksme sākās ar vienkāršu uzdrīkstēšanos.

Smaidi un mierīgi pieņem to, ja kāds tevi nosauc par dīvainu – tā ir tava superspēja!